Kommentar

Den sikkerhetspolitiske opposisjonen i Norge er borte

Enstemmigheten er historisk, skriver Aslak Bonde.