Kommentar

Skandinaviske sosialdemokrater presses av partiene til venstre for seg

Færre velgere enn før setter pris på styringsdyktighet, skriver Aslak Bonde.