Kommentar

«Den sorte svane» viser hvilket tomrom den liberaliserte staten etterlater seg, og hvem som fyller det

Samtidig som organisert kriminalitet gjør seg gjeldende på flere og flere områder – fra eiendom via privatisert omsorg til miljøklassifisering av jord – står de offentlige tjenestene i et enormt effektiviseringspress, skriver Bernhard Ellefsen.