Kommentar

Er etterlysningen av mer robuste unge et tegn på kulturelt forfall?

Har egentlig barn og unges tåleevne endret seg så drastisk, eller er det snarere målestokken vi holder dem opp mot, som er i endring, spør Ole Jacob Madsen.