Kommentar

Aslak Bonde: Det store slaget om samenes rettigheter kommer kanskje nå

Tidligere er det lokale reineiere som har tatt sakene sine til retten, nå er det Sametinget selv. Dermed er forholdet mellom samene og storsamfunnet satt på spissen.