Politikk

Et forsøk på å tenke nytt

- Vi har gjort nybrottsarbeid, mener Kirsti Bergstø, som har ledet arbeidet med SVs langtidsprogram. «Folkebonus» og «Folkets grønne skifte» er i alle fall nye ord.

Kun for abonnenter