Reportasje

Mørkemann, mørkemann, hvor er du?

Amerikas svaiende pinsevenner og soulsyngende baptister, de kjenner vi. Men våre egne kristenkonservative, de som stiftet Kristelig Folkeparti, kjenner vi dem? Og har de barnebarn og oldebarn nok til å stanse venstresvingen?