Reportasje

Flyktninger i skytteltrafikk: Slik ble Rwanda Europas nye asyløy

I Rwanda henter Norge flyktninger fra krig og konflikter i nabolandene. Samtidig vil britiske og danske myndigheter sende sine asylsøkere motsatt vei – hit til Afrikas tettest befolkede land.