Samtid

Planter som kommer og planter som går

Tykke blader, dype røtter, høy ved-tetthet, tykk bark og effektive vannforbruksstrategier. Den best tilpassede overlever.

Kun for abonnenter