Samtid

Ingen vet hvor mye klimagass hvert land slipper ut

Vitenskapelig usikkerhet, manglende statistikk og ren juks: Mye er uvisst rundt landenes egenrapportering av klimagasser.