Samtid

– Noen fag må du ha hvis du skal kunne kalle deg et land.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker ny finansieringsordning for utrydningstruede humanistiske fag.