Samtid

Artenes utryddelse: En eksportvare

Forskerne i Det internasjonale naturpanelet har forsøkt noe nytt: Å lytte til andre. De konkluderer med at vi er i ferd med å sage av grenen vi sitter på.