Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Samtid

Frykter at rektor blir avskiltet

Flertallet i universitets- og høyskolelovutvalget vil sparke valgte rektorer ut av styrene. Det kan åpne for en ideologisk dreining i retning av mer nyttetenkning og kommersialisering, mener utvalgsmedlem Dag O. Hessen, som har tatt dissens.

Kun for abonnenter