Samtid

Lite læring med hjemmeskole

Nederlandske barn fikk «lite eller ingen» fremgang på skolen under nedstengningen i vår, konkluderer Oxford-forskere.

Hva skjer med barns læring når de ikke kan gå på skolen, men må undervises over nett? Forskere tilknyttet universitetet i Oxford har undersøkt hvordan det gikk med skolebarn i Nederland under nedstengningen i vår. Forskerne så på resultatene fra nasjonale prøver i matematikk, lesing og staving utført før og etter nedstengningen, og sammenliknet med resultatene fra samme periode i de tre foregående årene. Resultatene viser et læringstap på 3 prosent eller et avvik på 0,08 fra det nasjonale gjennomsnittet. Tapet var opp til 55 prosent større for elever fra hjem med lite utdanning.

Forskerne antar at læringstapet tilsvarer en femtedel av et skoleår, omtrent like lenge som skolene i Nederland holdt stengt. Resultatene tyder på at elevene gjorde «lite eller ingen fremgang når de lærte hjemmefra,» konkluderer forskerne i artikkelen som nylig ble publisert i preprintbasen SocArXiv. Skolene i Nederland var bare stengt i åtte uker og var godt digitalt forberedt, noe som gjør dem til et «bestefallsscenario», skriver de også.