Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Samtid

Mellom barselgruppe og båsfjøs

Blant meddemonstranter på traktor kjemper Sara Njøs Fagerås for velferdstilbudet til kvinnelige bønder. Å bli tobarnsmor som heltidsbonde ble en vekker.

Norderhov, 11.05.2021

Sara Njøs Fageraas.

Kun for abonnenter