Utenriks

Slik har EØS forandret Norge

15 år og tusenvis av direktiver fra EU har skapt et renere Norge. Blant annet.