Utenriks

EU former en felles utenrikspolitikk

Stadig mer europeisk politikk formes i Brussel, inkludert utenrikspolitikken.