Utenriks

England ser til Norge

Den norske modellen får ny betydning når Storbritannias anti-EU-bevegelse rosemaler Norges posisjon utenfor EU i det de kaller «the Norway option». Statsminister David Cameron gjør alt han kan for å finne grunner til at Norges semi-utenforskap ikke er ønskelig for det britiske folket. Han refererer til en rapport fra den norske regjeringen når han trekker frem det faktum at England ville måtte ratifisere tre fjerdedeler av EUs lover uansett, uten å ha noen påvirkningskraft på dem, hvis de skulle gå inn for «den norske muligheten». Om England skal erstatte EU-medlemskapet med en EØS-avtale, slik som oss, må de også godta fri flyt av folk over grensene, mens mange EU-skeptikere helst vil stenge grensene. I tillegg må Norge betale medlemsavgift på linje med medlemstatene, skriver Espen Barth Eide til britene i samme avis under overskriften «We pay, but we have no say». Da spørs det vel om de vakre illustrasjonsbildene fra Geirangerfjorden hjelper for støtten til den norske EU-modellen.