Utenriks

Brakvalg for grønne og liberale

Ytre høyre med svakere fremgang enn forventet i Europaparlamentsvalget.

Tendensen var klar allerede da de nederlandske stemmene ble talt opp på fredag. De moderate pro-EU-kreftene gjorde det best, mens Forum for demokrati på ytre høyre fikk vesentlig svakere oppslutning enn forventet, med 11 prosent.

Effekten var like sterk i Tyskland, der de grønne ble nest størst med godt over 20 prosent av stemmene – dobbelt så mange som Alternative für Deutschland (AfD) på høyrefløyen.

De regjerende sosialdemokratene ble størst i Sverige, slik Venstre ble det i Danmark. Sverigedemokraterna klarte ikke å øke sin oppslutning like mye som de har gjort nasjonalt siden forrige EU-valg i 2014 og endte på 15,5 prosent, mens Dansk Folkeparti mistet to av sine fire plasser i EU-parlamentet. I Finland ble ytre høyre, Sannfinnene, halvert.

Ibizagate.

Det skandalebefengte østerrikske Frihetspartiet gikk også tilbake, til 17 prosent, mens statsminister Sebastian Kurz regjerende konservative parti gikk frem med hele 8 prosent.

I Frankrike ble Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front) størst slik de også var i det forrige EU-parlamentsvalget i 2014. Men de gikk litt tilbake, til 23,5 prosent, og slo president Macrons parti med bare 1 prosent.

Ytre høyres sterkeste fremgang kom som forventet i Italia, hvor Salvinis Lega fikk hele 33.6 prosent.

De moderate pro-EU-kreftenes fremgang materialiserte seg ikke i de to landene det er knyttet størst politisk bekymring til, Polen og Ungarn. I Polen gikk Lov- og ordenpartiet opp fra 32 til 43 prosent, mens det ungarske Fidesz gikk opp fra 51 til 52 prosent.

Storkoalisjon.

Hvis man legger sammen oppslutningen til den polske pro-EU-alliansen og det nystartede Wiosna, som også er europavennlig, nådde de ca. 45 prosent.

Alle disse tallene er basert på de foreløpige estimatene fra Europaparlamentets nettsted, og viser samlet at De grønne og de liberale (pluss 60) fikk flere nye seter enn ytre høyre (pluss 54). Valgdeltagelsen ble den høyeste på 20 år, med litt over 50 prosent.

Den konservative blokken (EPP) og sosialdemokratene (S&D) gikk som forventet såpass mye tilbake at de grønne, de liberale, eller begge vil måtte inngå i en ny storkoalisjon.

Sten Inge Jørgensen

Utenriksjournalist i Morgenbladet og forfatter med Europa og Tyskland som hovedfelt. Siste bok: Tyskland stiger frem (2014)