Utenriks

Et lite land i en uforutsigelig verden

Vil våre folkevalgte egentlig ha en «oppdatert utenrikspolitikk»?

Kun for abonnenter