Utenriks

Når solidariteten settes på prøve

Er det europeiske samarbeidet mellom sosialdemokratiske partier noe mer enn prateklubber?