Utenriks

Kloden på krita

Verdens gjeldsberg vokser, og ingen har en exitstrategi. Koronakrisen kan føre til maktforskyvninger på globalt nivå.

Kun for abonnenter