Utenriks

Det vi snakker om, når vi snakker om CO2

Utslippene i Norge går ned, men utslippene går også opp.

– Snakker man om CO2, eller snakker man om CO2-ekvivalenter? Det er en viktig distinksjon, sier Helge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen.

De siste ukene har norske myndigheter skrytt av at Norges utslipp av klimagasser endelig går ned: ned 3,4 prosent siden i fjor, og drøyt to prosent ned sammenlignet med hva vi slapp ut i 1990. Det politikerne gjerne ikke snakker like høyt om, er at utslippene av den viktigste klimagassen, CO2, har gått opp med omtrent 26 prosent. Det viser beregningene til Helge Drange.

Tallene er vanskelige å fatte, men her er forklaringen:

Statistisk sentralbyrå regner både CO2 og svovel, metan og andre klimagasser sammen i én pott. Det gjøres ved at «de andre» omregnes til CO2-ekvivalenter – tilsvarende mengde CO2 som ville gitt samme klimapåvirkning. I det norske klimaregnskapet står CO2-utslipp for rundt regnet 84 prosent av de totale utslippene, mens de andre gassene utgjør de siste 25 prosentene.

Men det er disse siste – det lille problemet – vi har lyktes med å redusere.

– Mye tungindustri er lagt ned eller flyttet ut av Norge, magnesiumproduksjonen er for eksempel flyttet helt ut. Aluminiumsproduksjonen er blitt mye renere. Det er mange tiltak som er satt inn for å redusere utslippene av de andre klimagassene enn CO2. Det er teknisk sett mulig å rense en avgass, for eksempel, det koster ikke altfor mye, sier Drange.

Men hovedjobben gjenstår, sier forskeren.

Her kommer så det punktet hvor norske politikere vanligvis sier at klima er et globalt problem / det kan ikke bare løses i Norge / vi samarbeider med EU. Drange svarer før vi rekker å stille spørsmålet:

– Sverige har redusert sine CO2-utslipp med over 20 prosent i samme periode. EU28, altså de 28 landene i EU – inkludert Storbritannia, for nå – har redusert med 22 prosent, sier Drange.

– Utviklingen har jo gått i riktig retning de siste par årene, men det går altfor langsomt. Vi trenger en ti prosent reduksjon i CO2-utslippene hvert år for å nå 1,5-gradersmålet. Dette er ikke en bekvemmelighetsøvelse, det er ikke snakk om å dusje litt mindre. Vi snakker om store grep.

<em>NB: I papirutgaven av denne saken sto feil prosenttall for hvor mye CO2 utgjør av de norske klimautslippene. CO2 er 84 prosent av norske utslipp, ikke 75 prosent som først oppgitt. MB, 30.6.20, kl. 10.40.</em>

Hanne Østli Jakobsen

Forskningsjournalist, skriver om vitenskap og samfunn.