Utenriks

Krisevalg i brevform

Valget i USA viser hvor viktig det er å ha kriseordninger for valg på plass – før krisen inntreffer.

Kun for abonnenter