Utenriks

Frontex i skuddlinjen

Byrået som skal vokte EUs yttergrenser, der Norge bidrar, kritiseres for vanstyring og mulige menneskerettighetsbrudd.