Utenriks

– Kan ikke se at imperieviljen i Russland er mye større enn i Washington

«Kunnskapsløs» og «usannsynlig uopplyst» sa fagfolk om Ketil Bjørnstads innlegg mot opprustning av Ukraina. Selv insisterer han på at han bare vil skråsikkerheten til livs.