Haley De Korne

Haley De Korne

språkforsker

Arbeider med anvendt lingvistikk (lingvistikk, utdanningsvitenskap, sosialantropologi). Førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Senter for Flerspråklighet, Universitetet i Oslo.