Henrik Thune

Henrik Thune

statsviter, var frem til 2021 direktør for Noref

Statsviter og tidligere diplomat, og var frem til 2021 direktør for Norsk Senter for Internasjonal Konfliktløsning (Noref).