Bøker

La det flyte

Vi kan ikke stanse den globale oppvarmingen, og isbjørnene trenger ingen redningsaksjon. Så hvor mange tusen milliarder skal vi sløse bort på det?