Bøker

Et eneste dødsøyeblikk

Fortelleren i debutant Johan Mjønes’ Terminalhastighet er i fritt fall fra Empire State Building.