Bøker

Identitetspolitikk splitter

Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts kritikk av kulturalismen er betimelig, renser luften og peker mot et samfunn der det er fremtiden og ikke fortiden som danner grunnlaget for fellesskap.

Kun for abonnenter