Bøker

Sjelens miljøarbeider

Avslutningen på Min kamp skisserer en mediemytologisk verden, der Karl Ove Knausgård tilbyr seg å være vår alles Narsissus.