Bøker

Trassig og kontrær

Drømmen om en alternativ politisk litteratur lever. Men hvor produktivt er det å lese Min kamp politisk?