Bøker

Tider for alt

Færøyene: I Hanus Kambans imponerende overflødighets-noveller ligger alle epoker, alle litterære stiler, lag på lag.