Bøker

Tyren tatt ved hornene

Ambisjonen er å gjendrive Behring Breiviks kompendium «2083», påstand for påstand.

Kun for abonnenter