Bøker

Den hellige Karin av Manhattan

Akademikertalentet som ble reklamearbeider og vaskehjelp. Avantgardisten som ble pinsevenn og bønneleder. Etter 15 år retter Karin Moe igjen sitt språkkritiske blikk mot dagens norske virkelighet.