Bøker

Uengasjerende pastisj

Av en roman som allerede før utgivelse har fått internasjonal oppmerksomhet, bør vi vente langt mer.