Bøker

Ryktebørsen

Med sin debut markerer Leif Høghaug seg som en sjelden fugl i norsk poesi.