Bøker

Lukkede jenterom

Har chick lit sørget for at alle romaner av og om jenter leses som en åpen bok?

Kun for abonnenter