Bøker

Stumhet og kjærlighet

Når jeg ser meg rundt i dag, tror jeg at den Camilla Collett som skrev Amtmandens Døttre i 1854 ville blitt nokså skuffet.