Bøker

– Jeg har ingen hemmeligheter

I over 30 år har Stig Larsson vært en offentlig person. I sin siste roman visker han ut de siste restene av det som en gang var et skille mellom hans innerste tanker og resten av verden.