Bøker

En uomgjengelig essayist

Det tradisjonelle melankolske Collett-portrettet fordamper i møte med det syrlige humøret og lettheten i hennes egne tekster.