Bøker

Kunst som selvhevdelse

Det er ikke noe å si på ambisjonene når nordisk avantgarde-kunst vies fire bind kulturhistorie. Redaktørene er bare litt for ivrige etter å se markedsstrategier der andre ser kunstnerisk utbrytertrang.

Kun for abonnenter