Bøker

Det store spillet

Er Barack Obama en vankelmodig, detaljstyrende og mediefokusert president som gjør Midtøsten farligere og skader USAs interesser i verden?