Bøker

Biblioteksjefer ønsker færre bøker

Bibliotekene mottar lass av bøker som bare går i søpla, ifølge biblioteksjef Ruth Ørnholt.