Bøker

Å lene seg oppover

Nesten alle er enige om at Facebooks operative sjef har skrevet en motiverende bok om kvinner og karriere. Er den også, som mange hevder, sosiologisk naiv?