Bøker

Eventyr for dialektikere

Flanøren, litteraturkritikeren, marxisten, mystikeren og endog barnetimeonkelen Walter Benjamin får briske seg i det største utvalget av hans tekster som noensinne er oversatt til norsk.