Bøker

Kjenn din fiende

Tre bøker forsøker å forstå en trussel som oppleves som den mest presserende på jordkloden. Men det viktigste for å forstå fremveksten av IS’ brutalitet mangler.