Bøker

Tankedikteren

Anne Helene Guddal blander gjerne klassiske diktformer og urene bastarder.