Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

Skapet og hvor det skal stå

Tim Ng Tvedt befester sin posisjon som landets mest talentfulle unge tegneserieskaper.

[object Object]

---

Aktuell bok

Omrokering

Tim Ng Tvedt

46 sider. Jippi forlag 2015.

---

Med en håndfull bidrag i Forresten og andre antologier har Tim Ng Tvedt (f. 1990) på kort tid markert seg som Norges mest interessante, unge tegneserieskaper, og i sin første soloutgivelse fortsetter han å stake ut sin egen idiosynkratiske kurs. For bak det som muligens er den mest pregløse norske tegneserieforsiden som noensinne er trykket, åpenbarer pamfletten Omrokering seg som tiårets mest stilsikre og særegne norske debut.

Tvedts serier forteller sjelden historier i tradisjonell forstand, men fremstår snarere som lett absurdistiske øvelser i tegneseriemediets språklige syntaks. Dette gjelder i aller høyeste grad Omrokering, som er en slags inventarliste over livløse objekter – en sekvens tegninger fra et lite skur, hvis innhold og egenskaper listes opp og avbildes med en intuitiv, rytmisk dramaturgi.

Rette linjer. Tvedts fremste visuelle kjennetegn er pertentlige rette linjer, en kuriøs besettelse med stiger, krakker og gardintrapper, og karikerte figur­- tegninger inspirert av japanske alternativtegneserier. De presist opptegnede fysiske objektene og bruken av isometriske perspektiv sender tankene hen til Chris Ware – men selv om de forenes av en kontrollert distanse, er Tvedt både mer lettsindig og mer formalistisk i sin tilnærming enn den amerikanske mesteren.

Opphavsmannen har talentet som skal til for å bli en tegneserieskaper av internasjonalt format.

Under årets Oslo Comics Expo fortalte Tvedt hvordan han holder seg med en voksende «verktøykasse» av grafiske elementer han har tegnet i ulike versjoner, som han justerer, fargelegger og setter sammen til nye arbeider. I Omrokering kan man se hvordan flere av tegningene gjentas, og den oppmerksomme leser vil også kjenne igjen elementer fra tidligere illustrasjoner og forsideomslag.

Et eksempel på denne tilnærmingen er et stativ med t-skjorter med slagord som «Jeg synes naturen er utrolig vakker», «Jeg orker ikke å være med på kino likevel» og «Jeg har hatt lappen siden jeg var 18», som strekker seg over fire sider. Her fyller t-skjortene snakkeboblenes tradisjonelle funksjon, mens selve stativet blir en billedliggjøring av tegneseriesidens strukturelle rammeverk.

Et annet sted i heftet finner man en side som stoisk oppsummerer grafittiens virksomhetssyklus ved hjelp sju ruter som skildrer skurets utside og følgende tekstblokker: «fem vinduer», «seks vinduer»; «hiphop-maling»; «hiphopere»; «hiphop-tegninger»; «hiphop-rengjøringsutstyr»; «hiphop-rengjøringspersonell».

Parodi? Den rytmiske flyten stopper brått når Tvedt mot slutten presenterer et utdrag fra den fiktive bokutgivelsen Klokken og sokken – En spennende roman med essayistiske partier. Isolert sett fremstår utdraget som en parodi på mannlig norsk bisetningsprosa, men det kan også leses som et forsøk på å knytte Tvedts assosiative metode an til en tradisjon utenfor tegneseriemediet – hvilket er forståelig med tanke på hvor få tegneserieskapere som arbeider i dette landskapet.

Så kan man spørre hva det hele betyr – inneholder disse sidene noe mer enn spissfindige observasjoner artikulert via et imponerende, men samtidig distansert formspråk? Svaret på det er både ja og nei. Omrokering fremstår mer enn noe annet som et stilistisk og tegneseriespråklig manifest som demonstrerer Tim Ng Tvedts sofistikerte omgang med mediet, men i tegneserier eksisterer det ikke noe reelt skille mellom form og innhold. Det er lite ved Omrokering som er poetisk i ordets dagligdagse betydning, men poesien er likevel det mest åpenbare forbildet for Tvedts assosiative sammenkjeding av ord og bilder, for ikke å si hans tro på at språket er innhold nok i seg selv.

Potensial. Omrokering er i det hele tatt en bemerkelsesverdig, liten utgivelse som både signaliserer at opphavsmannen har talentet som skal til for å bli en tegneserieskaper av internasjonalt format – og at han må se utenfor tegneseriemediet dersom han virkelig skal lykkes i å forløse dette potensialet.